Below is a list of ten (10) selected recent and forthcoming publications.Fagerholm, Andreas (forthcoming): Finland. In Palgrave Handbook of the Radical Left, eds Fabien Escalona, Daniel Keith & Luke March. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Fagerholm, Andreas (forthcoming): Belastning eller tillgång? En kartläggning av riksdagsdebatten kring medborgarinitiativet om frivillig skolsvenska. In Ur majoritetens perspektiv – förklaringar till finskspråkiga finländares åsikter om svenskan i Finland, eds Staffan Himmelroos & Kim Strandberg. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Fagerholm, Andreas (forthcoming): Radical (and populist) parties in European governments: How do they get in? Populism.

Fagerholm, Andreas (2019): How do they get in? Radical parties and government participation in European democracies. Government and Opposition, advance online publication. (data: ; errata: )

Fagerholm, Andreas (2019): United in diversity: Examining the diverging attitudes towards the European Union on the ideological fringes. Acta Politica 54(2): 177–195. (data: )

Fagerholm, Andreas (2017): What is left for the radical left? A comparative examination of the policies of radical left parties in western Europe before and after 1989. Journal of Contemporary European Studies 25(1): 16–40.

Fagerholm, Andreas (2016): Svenska folkpartiet och vänster–högerskalan, 1906–2015: En statistisk analys. Finsk Tidskrift 274(7–8): 7–36. (online appendix: )

Fagerholm, Andreas (2016): Why do political parties change their policy positions? A review. Political Studies Review 14(4): 501–511.

Fagerholm, Andreas (2016): Social democratic parties and the rise of ecologism: A comparative analysis of western Europe. Comparative European Politics 14(5): 547–571. (data: )

Fagerholm, Andreas (2016): Ideology: A proposal for a conceptual typology. Social Science Information 55(2): 137–160.Copyright © 2018–2019 Andreas Fagerholm